Blog

Twórca efektywnych akcji biznesowych

Pomysłodawca efektywnych działań biznesowych, pochodzący z Dolnego Śląska. W ten sposób można przedstawić Romana Ziemiana. Współzałożyciel platformy społecznościowej FutureNet świetnie pokazał, że umożliwione jest utworzenie portalu, w jakim właściciele biznesów internetowych mogą się wesprzeć w sieci, a równocześnie zyskać na tym pieniężnie. Wymienianie się kontaktami handlowymi, zbudowanie relacji biznesowych, możliwość stworzenia personalizowanych reklam, prezentowanie tymczasowych osiągnięć albo rozwijanie swojego interesu od podstaw to tylko niektóre funkcje portalu. Dlatego też można na platformie się rozwijać, niezależnie od tego, czy jest się osobą początkującą, czy już ma się wiedzę. Roman Ziemian kierowca podkreśla, że to, co jest dla niego ważne we wszystkich działaniach biznesowych to nastawienie na innowację. Podkreśla, że zawsze też dąży do wyższych poziomów udoskonalenia, abstrahując od tego, czy chodzi o działalność w biznesie, filantropijną, sportową, albo na rzecz kultury.

Previous article
Licencja pilota
Next article
Deska ćwiczenia
About the author